• برای راه‌اندازی کمپین یا شرکت در کمپین‌های موجود، ثبت نام در بینومپ الزامی است.
  • برای شرکت در کمپین‌ها نیازی به تهیه بسته‌های پولی نیست.
  • بسته‌ی پایه‌ی یک ماهه، حداقل اعتبار مورد نیاز برای راه‌اندازی کمپین ساده است.
  • امکان خریداری بسته‌های پایه و پیشرفته به صورت یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه فراهم است. با خرید هر بسته تا پایان مدت زمان اعتبار آن، محدودیت تعداد کمپین ساخته شده وجود نخواهد داشت.
  • بسته‌های پایه برای تعریف کمپین‌های ساده و بسته‌های پیشرفته برای تعریف کمپین‌های حرفه‌ای هستند.
  • بسته‌های پایه تنها قابلیت ایجاد کمپین و بهره‌مندی از پشتیبانی را دارند.
  • تهیه بسته‌ی پیشرفته برای بهره‌مندی از قابلیت‌های تیم‌سازی و تشکیل اتاق فکر، ایجاد سطح دسترسی، تعریف ارزیاب و ارزیابی راهکارها‌، تعریف مربی جهت راهنمایی افراد در کنار ایجاد کمپین و بهره‌مندی از پشتیبانی ضروری است.
  • بسته‌های پایه و پیشرفته هر دو امکان استفاده از محتوای آموزشی، فرم‌های نمونه و فرم‌های سفارشی را خواهند داشت.
  • پس از به اتمام رسیدن اعتبار زمانی بسته‌های خریداری شده، کمپین‌های قبلی از بین نخواهند رفت ولی تا زمان تهیه‌‌ی مجدد اعتبار غیرفعال خواهند شد.
  • ایجاد هر کمپینی نیاز به تایید مدیریت سایت دارد. بدیهی است کمپینی که مغایر قوانین و عرف جامعه باشند، تایید نخواهند شد.
Type and Hit Enter to Search